De Hoge Hoed

1 februari 2019 | Hans

Veel medewerkers van het Havenbedrijf maken zich in hun vrije tijd verdienstelijk als vrijwilliger in het verenigingsleven. Anderen doen dat als bestuurder van een vereniging of stichting, allen met zelfde doel, namelijk zich inzetten voor hun omgeving en/of hobby. Het Havenbedrijf is een maatschappelijk betrokken onderneming en waardeert het als medewerkers zich actief opstellen in de samenleving. Om dit te onderstrepen heeft het Havenbedrijf 'de Hoge Hoed' bedacht.

Ik ben werkzaam bij het havenbedrijf en heb onze vereniging al een paar keer opgegeven sinds ik in de wedstrijdcommissie actief ben. Dit jaar werden we uit de hoed getrokken. Dat betekend dat we 1000 euro krijgen om te investeren in de vereniging. Misschien hebben enkele van  jullie een goed idee om dit geld ergens voor te besteden.( geen feestje. ;) ) we kunnen dit bespreken tijdens de ALV op 5 Maart.

 

Hans